Zalo Ads hỗ trợ giải pháp quảng cáo mới, cho phép nhà quảng cáo có thể mua các gói quảng cáo đa dạng theo hình thức đấu giá.
Gói quảng cáo đấu giá là gì?

– Gói quảng cáo là hình thức quảng cáo được đóng gói sẵn theo thời gian chạy, ngân sách, lượt nhấn, lượt hiển thị hoặc lượt liên hệ. Tùy vào mục tiêu của nhà quảng cáo để chọn gói quảng cáo cho phù hợp (ví dụ: muốn quảng cáo cho Sản phẩm, nhà quảng cáo có thể chọn gói quảng cáo Sản phẩm). Quảng cáo được phân phối trên hệ thống Zalo Ads

Giao diện gói đấu giá tại trang tạo quảng cáo
Giao diện gói đấu giá tại trang tạo quảng cáo

Mua gói quảng cáo này như thế nào?

– Gói quảng cáo được bán với hình thức đấu giá với một mức giá khởi điểm nhất định với thời gian đấu giá cụ thể (1 hoặc 2 ngày => được gọi là phiên đấu giá).

– Nhà quảng cáo lựa chọn gói quảng cáo phù hợp với mục tiêu quảng cáo, sau đấy đặt giá đấu và cung cấp nội dung muốn quảng cáo.

– Số tiền đấu giá phải cao hơn số tiền khởi điểm của gói quảng cáo + với bước giá (Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần đặt giá sau so với lần đặt giá trước)

– Số tiền hiện có trong tài khoản của nhà quảng cáo phải lớn hơn hoặc bằng giá thầu mà nhà quảng cáo đặt.

– Giá đấu mà nhà quảng cáo đặt chỉ được công nhận trên phiên đấu giá khi nội dung quảng cáo cung cấp đã được duyệt.

– Người đặt giá cao nhất sẽ thắng và mua được gói quảng cáo này.

Các thông số cơ bản của gói Quảng Cáo cần lưu ý
Các thông số cơ bản của gói Quảng Cáo cần lưu ý

Gói quảng cáo khác gì các loại quảng cáo thông thường?

– Nhà quảng cáo có cơ hội tiếp cận được các gói quảng cáo độc quyền

– Quảng cáo theo gói đa dạng về cách thức quảng cáo (theo lượt nhấn, lượt hiển thị, lượt liên hệ…)

– Các thông số quảng cáo như: thời gian, giá thầu, nội dung quảng cáo không thể tùy chỉnh, thay đổi khi quảng cáo bắt đầu chạy.

Trải nghiệm ngay