Liên hệ với chúng tôi

qua email ads@zaloapp.com hoặc shop@zaloapp.com để được hỗ trợ

Hỗ Trợ - Zalo Shop - Tính Năng Tài Khoản

 Xin chào! Bạn đang có thể tìm kiếm hướng dẫn chi tiết các tính năng của tài khoản Official Account bên dưới.

TÍNH NĂNG TÀI KHOẢN 1. Broadcast     Gửi Broadcast     Lịch sử Broadcast     Nháp     Đặt lịch gửi 2. Chat     Quản lý nhãn     Ghi chú & Lịch sử mua hàng     Yêu cầu hỗ trợ  3. Quản Lý Nội Dung     Quản lý bài viết          Soạn bài viết           Quảng cáo bài viết      Quản lý video         Soạn Video mới          Quảng cáo video 4. Thống Kê     Người quan tâm     Tương tác      Bài viết      Video      Thanh menu  5. Quản Lý     Thanh menu            Thông tin chung          Thiết lập tài khoản          Tài liệu chứng thực      Người dùng             Người quan tâm           Danh sách mời quan tâm           Mời người quan tâm  6. Quản Lý Admin      Thêm admin          Chỉnh sửa quyền admin    7. Tin Nhắn Hệ Thống      Thông báo từ BQT          Tin nhắn hệ thống     8. Lịch sử hoạt động

TÍNH NĂNG TÀI KHOẢN

Zalo cung cấp nền tảng Official Account dành cho các doanh nghiệp có thể thiết lập hiện diện trên nền tảng Zalo, bao gồm:

01. Tài khoản nội dung: Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn cung cấp tin tức, Phát triển nội dung, Xây dựng cộng đồng

02. Tài khoản dịch vụPhù hợp cho các doanh nghiệp muốn Chăm sóc khách hàng, Tra cứu thông tin, Xây dựng quan hệ khách hàng

03. Tài khoản cửa hàng: Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn Bán hàng & kinh doanh trên Zalo, Chăm sóc khách hàng

1. Broadcast

Broadcast

Boradcast là tin nhắn đến tất cả người dùng. Zalo Official Account có thể gửi tin nhắn đến tất cả người quan tâm, tùy theo từng loại tài khoản của OA mà có từng giới hạn gửi tin khác nhau.

1. Soạn Broadcast

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Broadcast >> Gửi Broadcast.
 3. Chọn Soạn bài viết mới
 4. Chọn Lưu bài viết

2.  Gửi Broadcast

 1. Vào mục Gửi Broadcast.
 2. Nhấn nút Chọn bài viết.
 3. Tùy chọn Chọn Đối tượng gửi
 4. Tùy chọn Đặt lịch gửi.
 5. Chọn Gửi Broadcast.

3. Lịch sử Broadcast

Xem các tin nhắn Broadcast đã gửi trong quá khứ.

 1. Vào mục
 2. Chọn Lịch sử Broadcast.

4. Nháp

Xem các bản nháp tin nhắn Broadcast.

 1. Chọn mục Broadcast.
 2. Chọn Nháp.

5. Đặt lịch gửi broadcast

Chọn mốc thời gian phù hợp để tin nhắn Broadcast được tự động gửi đi.

 1. Chọn mục Broadcast.
 2. Chọn Gửi Broadcast hoặc Đặt lịch gửi
 3. Chọn bài viết, video hoặc sản phẩm muốn gửi.
 4. Chọn Đặt lịch gửi.

    Gửi Broadcast

1. Soạn Broadcast

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Broadcast >> Gửi Broadcast.
 3. Chọn Soạn bài viết mới
 4. Chọn Lưu bài viết

2.  Gửi Broadcast

 1. Vào mục Gửi Broadcast.
 2. Nhấn nút Chọn bài viết.
 3. Tùy chọn Chọn Đối tượng gửi
 4. Tùy chọn Đặt lịch gửi.
 5. Chọn Gửi Broadcast.

    Lịch sử Broadcast

3. Lịch sử Broadcast

Xem các tin nhắn Broadcast đã gửi trong quá khứ.

 1. Vào mục
 2. Chọn Lịch sử Broadcast.

    Nháp

4. Nháp

Xem các bản nháp tin nhắn Broadcast.

 1. Chọn mục Broadcast.
 2. Chọn Nháp.

    Đặt lịch gửi

5. Đặt lịch gửi broadcast

Chọn mốc thời gian phù hợp để tin nhắn Broadcast được tự động gửi đi.

 1. Chọn mục Broadcast.
 2. Chọn Gửi Broadcast hoặc Đặt lịch gửi
 3. Chọn bài viết, video hoặc sản phẩm muốn gửi.
 4. Chọn Đặt lịch gửi.

2. Chat

Chat

1. Quản lý nhãn

Gắn nhãn giúp việc trò chuyện và chăm sóc khách hàng dễ dàng hơn.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn
 3. Chọn khách hàng muốn dán nhãn.
 4. Chọn Gắn nhãn mới
 5. Nhấn nút Tạo nhãn mới

Bạn có thể gắn một hoặc nhiều nhãn cho khách hàng.

2. Lịch sử mua hàng

Xem lịch sử mua hàng của khách hàng.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn
 3. Chọn khách hàng muốn xem lịch sử và ghi chú.
 4. Chọn Xem tất cả lịch sử mua hàng 

3. Ghi chú về khách hàng

Viết ghi chú về khách hàng.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn
 3. Tại mục Ghi chú chọn Tạo mới 

4. Yêu cầu hỗ trợ từ đội ngũ Zalo Shop

Liên hệ nhanh đến đội ngũ Zalo Shop để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn
 3. Chọn biểu tượng điện thoại.
 4. Nhập nội dung và ấn nút Gửi đi.

 

 

    Quản lý nhãn

Chat

1. Quản lý nhãn

Gắn nhãn giúp việc trò chuyện và chăm sóc khách hàng dễ dàng hơn.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn
 3. Chọn khách hàng muốn dán nhãn.
 4. Chọn Gắn nhãn mới
 5. Nhấn nút Tạo nhãn mới

Bạn có thể gắn một hoặc nhiều nhãn cho khách hàng.

    Ghi chú & Lịch sử mua hàng

2. Lịch sử mua hàng

Xem lịch sử mua hàng của khách hàng.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn
 3. Chọn khách hàng muốn xem lịch sử và ghi chú.
 4. Chọn Xem tất cả lịch sử mua hàng 

3. Ghi chú về khách hàng

Viết ghi chú về khách hàng.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn
 3. Tại mục Ghi chú chọn Tạo mới 

    Yêu cầu hỗ trợ 

4. Yêu cầu hỗ trợ từ đội ngũ Zalo Shop

Liên hệ nhanh đến đội ngũ Zalo Shop để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn
 3. Chọn biểu tượng điện thoại.
 4. Nhập nội dung và ấn nút Gửi đi.

3. Quản Lý Nội Dung

Quản lý nội dung

1. Quản lý bài viết

Quản lý, sửa, tracking các bài viết đã đăng.

 1. Chọn Quản lý nội dung.
 2. Chọn Bài viết.

2. Soạn bài viết

Viết bài viết mới.

 1. Chọn Quản lý nội dung.
 2. Chọn Bài viết.
 3. Bấm vào nút Soạn bài viết mới.

Soạn thảo bài viết mới.

Người dùng điền vào các mục:

 1. Tiêu đề.
 2. Trích dẫn.
 3. Tác giả.
 4. Nội dung
 5. Thêm Video hoặc Ảnh làm cover, Tin liên quan

 

3. Quảng cáo bài viết

Thu hút nhiều người xem hơn với bài viết của bạn.

 1. Chọn Quản lý bài viết.
 2. Chọn Bài viết.
 3. Nhấn nút Thu hút người xem.
 4. Chọn Chỉnh sửa nội dung quảng cáo.
 5. Chọn nút Lưu hoặc Bấm lưu và gửi duyệt.

4. Quản lý video

Quản lý nội dung video.

 1. Chọn Quản lý bài viết.
 2. Chọn Quản lý video.

5. Soạn Video mới

Tải lên video mới lên Zalo.

 1. Chọn Quản lý bài viết.
 2. Chọn Quản lý video.
 3. Chọn Soạn video mới.

Để Soạn video mới.

Người dùng điền vào các mục:

 1. Tiêu đề.
 2. Trích Dẫn.
 3. Chọn Video để tải lên.
 4. Chọn Ảnh đại diện.
 5. Chọn Video liên quan.

7. Quảng cáo video

Quảng cáo để nhiều người tiếp cận được video của bạn hơn.

 1. Chọn Quản lý nội dung.
 2. Chọn Video.
 3. Thay đổi trạng thái video sang Hiện.
 4. Bấm vào nút Thu hút người xem.
 5. Chọn Chỉnh sửa nội dung quảng cáo.
 6. Chọn nút Lưu hoặc Bấm lưu và gửi duyệt.

    Quản lý bài viết 

1. Quản lý bài viết

Quản lý, sửa, tracking các bài viết đã đăng.

 1. Chọn Quản lý nội dung.
 2. Chọn Bài viết.

2. Soạn bài viết

Viết bài viết mới.

 1. Chọn Quản lý nội dung.
 2. Chọn Bài viết.
 3. Bấm vào nút Soạn bài viết mới.

Soạn thảo bài viết mới.

Người dùng điền vào các mục:

 1. Tiêu đề.
 2. Trích dẫn.
 3. Tác giả.
 4. Nội dung
 5. Thêm Video hoặc Ảnh làm cover, Tin liên quan

 

3. Quảng cáo bài viết

Thu hút nhiều người xem hơn với bài viết của bạn.

 1. Chọn Quản lý bài viết.
 2. Chọn Bài viết.
 3. Nhấn nút Thu hút người xem.
 4. Chọn Chỉnh sửa nội dung quảng cáo.
 5. Chọn nút Lưu hoặc Bấm lưu và gửi duyệt.

        Soạn bài viết  

1. Quản lý bài viết

Quản lý, sửa, tracking các bài viết đã đăng.

 1. Chọn Quản lý nội dung.
 2. Chọn Bài viết.

2. Soạn bài viết

Viết bài viết mới.

 1. Chọn Quản lý nội dung.
 2. Chọn Bài viết.
 3. Bấm vào nút Soạn bài viết mới.

Soạn thảo bài viết mới.

Người dùng điền vào các mục:

 1. Tiêu đề.
 2. Trích dẫn.
 3. Tác giả.
 4. Nội dung
 5. Thêm Video hoặc Ảnh làm cover, Tin liên quan

 

 

        Quảng cáo bài viết 

3. Quảng cáo bài viết

Thu hút nhiều người xem hơn với bài viết của bạn.

 1. Chọn Quản lý bài viết.
 2. Chọn Bài viết.
 3. Nhấn nút Thu hút người xem.
 4. Chọn Chỉnh sửa nội dung quảng cáo.
 5. Chọn nút Lưu hoặc Bấm lưu và gửi duyệt.

    Quản lý video

4. Quản lý video

Quản lý nội dung video.

 1. Chọn Quản lý bài viết.
 2. Chọn Quản lý video.

5. Soạn Video mới

Tải lên video mới lên Zalo.

 1. Chọn Quản lý bài viết.
 2. Chọn Quản lý video.
 3. Chọn Soạn video mới.

Để Soạn video mới.

Người dùng điền vào các mục:

 1. Tiêu đề.
 2. Trích Dẫn.
 3. Chọn Video để tải lên.
 4. Chọn Ảnh đại diện.
 5. Chọn Video liên quan.

7. Quảng cáo video

Quảng cáo để nhiều người tiếp cận được video của bạn hơn.

 1. Chọn Quản lý nội dung.
 2. Chọn Video.
 3. Thay đổi trạng thái video sang Hiện.
 4. Bấm vào nút Thu hút người xem.
 5. Chọn Chỉnh sửa nội dung quảng cáo.
 6. Chọn nút Lưu hoặc Bấm lưu và gửi duyệt.

        Soạn Video mới 

4. Quản lý video

Quản lý nội dung video.

 1. Chọn Quản lý bài viết.
 2. Chọn Quản lý video.

5. Soạn Video mới

Tải lên video mới lên Zalo.

 1. Chọn Quản lý bài viết.
 2. Chọn Quản lý video.
 3. Chọn Soạn video mới.

Để Soạn video mới.

Người dùng điền vào các mục:

 1. Tiêu đề.
 2. Trích Dẫn.
 3. Chọn Video để tải lên.
 4. Chọn Ảnh đại diện.
 5. Chọn Video liên quan.

 

        Quảng cáo video

7. Quảng cáo video

Quảng cáo để nhiều người tiếp cận được video của bạn hơn.

 1. Chọn Quản lý nội dung.
 2. Chọn Video.
 3. Thay đổi trạng thái video sang Hiện.
 4. Bấm vào nút Thu hút người xem.
 5. Chọn Chỉnh sửa nội dung quảng cáo.
 6. Chọn nút Lưu hoặc Bấm lưu và gửi duyệt.

4. Thống Kê

Thống kê

1. Người quan tâm

Xem số liệu thống kê số lần quan tâm/ bỏ quan tâm, thống kê theo độ tuổi, giới tính của người dùng với OA của bạn trong các khoảng thời gian.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Thống kê.
 3. Chọn Người quan tâm

2. Tương tác

Xem số liệu thống kê tổng số người quan tâm tương tác với trang, cùng với lượt tương tác của khách hàng trên OA của bạn trong các khoảng thời gian.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Thống kê.
 3. Chọn Tương tác

3. Bài viết

Xem số liệu thống kê lượt xem các bài viết của bạn trong các khoảng thời gian.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Thống kê.
 3. Chọn Bài viết

4. Video

Xem số liệu thống kê lượt xem tới các bài viết của bạn trong các khoảng thời gian.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Thống kê.
 3. Chọn Video

5. Thanh Menu

Xem số liệu thống kê lượt điều hướng đến Shop của bạn trong từng khoảng thời gian.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Thống kê.
 3. Chọn Thanh menu

6. Cửa hàng

Xem số liệu thống kê tổng quát về cửa hàng, chat, sản phẩm...trên OA của bạn.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Thống kê.
 3. Chọn Cửa hàng

 

    Người quan tâm

Thống kê

1. Người quan tâm

Xem số liệu thống kê số lần quan tâm/ bỏ quan tâm, thống kê theo độ tuổi, giới tính của người dùng với OA của bạn trong các khoảng thời gian.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Thống kê.
 3. Chọn Người quan tâm

    Tương tác 

2. Tương tác

Xem số liệu thống kê tổng số người quan tâm tương tác với trang, cùng với lượt tương tác của khách hàng trên OA của bạn trong các khoảng thời gian.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Thống kê.
 3. Chọn Tương tác

    Bài viết 

3. Bài viết

Xem số liệu thống kê lượt xem các bài viết của bạn trong các khoảng thời gian.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Thống kê.
 3. Chọn Bài viết

    Video 

4. Video

Xem số liệu thống kê lượt xem tới các bài viết của bạn trong các khoảng thời gian.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Thống kê.
 3. Chọn Video

    Thanh menu 

5. Thanh Menu

Xem số liệu thống kê lượt điều hướng đến Shop của bạn trong từng khoảng thời gian.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Thống kê.
 3. Chọn Thanh menu

5. Quản Lý

Quản lý

1.Thông tin tài khoản
1.1 Thông tin chung

Thay đổi và thiết lập các thông tin chung về OA.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Thông tin tài khoản.
 3. Chọn mục Thông tin chung.

Người dùng có thể thiết lập và thay đổi các thông tin:

 1. Tên OA.
 2. Mô tả.
 3. Trạng thái.
 4. Địa chỉ.
 5. Thời gian hoạt động.

Để xóa OA, người dùng nhấn vào nút Xóa Official Account.

1.2 Thiết lập tài khoản

Thiết lập lời chào, trả lời tự động, thiết lập menu...trong thiết lập tài khoản.

Người dùng có thể:

 1. Thiết lập Lời chào.
 2. Thiết lập Trả lời tự động.
 3. Thiết lập menuThêm menu.
 4. Thiết lập Truy vấn tự độngThêm truy vấn.

Người dùng có thể Thêm truy vấn tự động để phản hồi khách hàng nhanh hơn.

Cú pháp truy vấn bắt đầu bằng dấu #.

 

1.3 Tài liệu chứng thực

Để một cửa hàng được phép kinh doanh trên Zalo OA thì phải có giấy phép kinh doanh được Zalo chứng thực.

Để tải tài liệu chứng thực lên, người dùng thực hiện:

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Tài liệu chứng thực.
 3. Chọn mục Thông tin chung.
 4. Chọn Yêu cầu chứng thực.
 5. Chọn tài liệu.
 6. Gửi yêu cầu chứng thực.

Sau đó ban quản trị Zalo Shop sẽ chứng thực tài liệu của Shop

2. Người dùng

2.1 Người quan tâm

Để xem danh sách những người quan tâm đến OA của bạn.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Người dùng.
 3. Chọn Người quan tâm.

2.2 Danh sách mời quan tâm

Để xem danh sách mời quan tâm:

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Người dùng.
 3. Chọn Danh sách mời.

 

 

2.3 Mời người quan tâm

Mời thêm bạn bè và người dùng quan tâm đến OA của bạn.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Người dùng.
 3. Chọn Mời người quan tâm.
 4. Nhập số điện thoại hoặc mời bạn bè quan tâm đến OA.
 5. Chọn Hoàn thành.

    Thanh menu  

1.Thông tin tài khoản
1.1 Thông tin chung

Thay đổi và thiết lập các thông tin chung về OA.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Thông tin tài khoản.
 3. Chọn mục Thông tin chung.

Người dùng có thể thiết lập và thay đổi các thông tin:

 1. Tên OA.
 2. Mô tả.
 3. Trạng thái.
 4. Địa chỉ.
 5. Thời gian hoạt động.

Để xóa OA, người dùng nhấn vào nút Xóa Official Account.

1.2 Thiết lập tài khoản

Thiết lập lời chào, trả lời tự động, thiết lập menu...trong thiết lập tài khoản.

Người dùng có thể:

 1. Thiết lập Lời chào.
 2. Thiết lập Trả lời tự động.
 3. Thiết lập menuThêm menu.
 4. Thiết lập Truy vấn tự độngThêm truy vấn.

Người dùng có thể Thêm truy vấn tự động để phản hồi khách hàng nhanh hơn.

Cú pháp truy vấn bắt đầu bằng dấu #.

 

1.3 Tài liệu chứng thực

Để một cửa hàng được phép kinh doanh trên Zalo OA thì phải có giấy phép kinh doanh được Zalo chứng thực.

Để tải tài liệu chứng thực lên, người dùng thực hiện:

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Tài liệu chứng thực.
 3. Chọn mục Thông tin chung.
 4. Chọn Yêu cầu chứng thực.
 5. Chọn tài liệu.
 6. Gửi yêu cầu chứng thực.

Sau đó ban quản trị Zalo Shop sẽ chứng thực tài liệu của Shop

 

         Thông tin chung

1.1 Thông tin chung

Thay đổi và thiết lập các thông tin chung về OA.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Thông tin tài khoản.
 3. Chọn mục Thông tin chung.

Người dùng có thể thiết lập và thay đổi các thông tin:

 1. Tên OA.
 2. Mô tả.
 3. Trạng thái.
 4. Địa chỉ.
 5. Thời gian hoạt động.

Để xóa OA, người dùng nhấn vào nút Xóa Official Account.

 

         Thiết lập tài khoản

1.2 Thiết lập tài khoản

Thiết lập lời chào, trả lời tự động, thiết lập menu...trong thiết lập tài khoản.

Người dùng có thể:

 1. Thiết lập Lời chào.
 2. Thiết lập Trả lời tự động.
 3. Thiết lập menuThêm menu.
 4. Thiết lập Truy vấn tự độngThêm truy vấn.

Người dùng có thể Thêm truy vấn tự động để phản hồi khách hàng nhanh hơn.

Cú pháp truy vấn bắt đầu bằng dấu #.

 

 

 

         Tài liệu chứng thực

1.3 Tài liệu chứng thực

Để một cửa hàng được phép kinh doanh trên Zalo OA thì phải có giấy phép kinh doanh được Zalo chứng thực.

Để tải tài liệu chứng thực lên, người dùng thực hiện:

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Tài liệu chứng thực.
 3. Chọn mục Thông tin chung.
 4. Chọn Yêu cầu chứng thực.
 5. Chọn tài liệu.
 6. Gửi yêu cầu chứng thực.

Sau đó ban quản trị Zalo Shop sẽ chứng thực tài liệu của Shop

     Người dùng   

2. Người dùng

2.1 Người quan tâm

Để xem danh sách những người quan tâm đến OA của bạn.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Người dùng.
 3. Chọn Người quan tâm.

2.2 Danh sách mời quan tâm

Để xem danh sách mời quan tâm:

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Người dùng.
 3. Chọn Danh sách mời.

 

 

2.3 Mời người quan tâm

Mời thêm bạn bè và người dùng quan tâm đến OA của bạn.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Người dùng.
 3. Chọn Mời người quan tâm.
 4. Nhập số điện thoại hoặc mời bạn bè quan tâm đến OA.
 5. Chọn Hoàn thành.

         Người quan tâm 

2.1 Người quan tâm

Để xem danh sách những người quan tâm đến OA của bạn.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Người dùng.
 3. Chọn Người quan tâm.

 

 

 

         Danh sách mời quan tâm 

2.2 Danh sách mời quan tâm

Để xem danh sách mời quan tâm:

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Người dùng.
 3. Chọn Danh sách mời.

 

         Mời người quan tâm 

2.3 Mời người quan tâm

Mời thêm bạn bè và người dùng quan tâm đến OA của bạn.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Người dùng.
 3. Chọn Mời người quan tâm.
 4. Nhập số điện thoại hoặc mời bạn bè quan tâm đến OA.
 5. Chọn Hoàn thành.

6. Quản Lý Admin

Quản lý admin

1. Thêm admin

Thêm admin quản lý OA của bạn.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Quản lý Admin.
 3. Chọn Thêm Admin

2. Chỉnh sửa quyền admin

Thêm, xóa, phân quyền quản lý admin trên OA của bạn.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Quản lý Admin.
 3. Chọn Xóa nếu muốn xóa admin.

 Chọn Sửa nếu muốn phân quyền cho admin làm Soạn nội dung, Phân tích viên, Nhân viên quảng cáo, hoặc nhân viên Chăm sóc khách hàng.

     Thêm admin    

Quản lý admin

1. Thêm admin

Thêm admin quản lý OA của bạn.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Quản lý Admin.
 3. Chọn Thêm Admin

 

     Chỉnh sửa quyền admin   

2. Chỉnh sửa quyền admin

Thêm, xóa, phân quyền quản lý admin trên OA của bạn.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Quản lý Admin.
 3. Chọn Xóa nếu muốn xóa admin.

 Chọn Sửa nếu muốn phân quyền cho admin làm Soạn nội dung, Phân tích viên, Nhân viên quảng cáo, hoặc nhân viên Chăm sóc khách hàng.

7. Tin Nhắn Hệ Thống

Tin nhắn hệ thống

1. Thông báo từ ban quản trị

Xem thông báo, hướng dẫn, cập nhật các tin tức mới nhất từ đội ngũ Zalo Shop.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Nhấn vào icon thông báo hình cái chuông.
 3. Chọn Thông báo BQT.

2. Tin nhắn hệ thống

Xem tin nhắn từ hệ thống.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Nhấn vào icon thông báo hình cái chuông. 
 3. Chọn Tin nhắn hệ thống.

     Thông báo từ BQT    

1. Thông báo từ ban quản trị

Xem thông báo, hướng dẫn, cập nhật các tin tức mới nhất từ đội ngũ Zalo Shop.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Nhấn vào icon thông báo hình cái chuông.
 3. Chọn Thông báo BQT.

 

     Tin nhắn hệ thống    

2. Tin nhắn hệ thống

Xem tin nhắn từ hệ thống.

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Nhấn vào icon thông báo hình cái chuông. 
 3. Chọn Tin nhắn hệ thống.

8. Lịch sử hoạt động

Lịch sử hoạt động

Xem lịch sử hoạt động, bao gồm thời gian và chi tiết hoạt động đó.

 1. Chọn Quản lý.
 2. Chọn Lịch sử hoạt động.

This is just placeholder text.

This is just placeholder text.

This is just placeholder text.

This is just placeholder text.

This is just placeholder text.

Bạn vẫn còn câu hỏi? Xem thêm các chủ đề câu hỏi khác dưới đây

Liên Hệ

Bạn vẫn cần thêm sự hỗ trợ? Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi và nhận phản hồi trong vòng 24-48 giờ.

Zalo tự hào góp phần cùng bạn tăng trưởng kinh doanh hiệu quả và bền vững. Hãy thường xuyên theo dõi trang Zalo Business để cập nhật những thông tin và kiến thức mới nhất từ Zalo.