Với một danh sách số điện thoại những khách hàng có sẵn, nhà quảng cáo hoàn toàn có thể tiếp cận bán hàng, chăm sóc khách hàng với quảng cáo Zalo Ads.

Nếu nhà quảng cáo đã có danh sách số điện thoại khách hàng có sẳn, nhà quảng cáo hoàn toàn có thể quảng cáo để tiếp thị lại và nhắm chọn nhóm đối tượng tới những khách hàng trong danh sách này.

Để quảng cáo theo danh sách nhóm khách hàng có sẳn, nhà quảng cáo xem và làm theo những hướng dẫn sau.

Điều kiện danh sách nhóm đối tượng quảng cáo:

– Số điện thoại phải có dạng 849xxxxxxxx/ 841xxxxxxxxx/ 088xxxxxxxx

– Danh sách số điện thoại phải có dạng *.txt.

– Dung lượng của danh sách < 2MB.

– Số điện thoại trong danh sách phải là những số đang sử dụng ứng dụng Zalo chat.

– Danh sách phải có trên 1000 số điện thoại sử dụng Zalo.

Hướng dẫn tạo quảng cáo:

Bước 1: Tải lên hệ thống Zalo Ads nhóm đối tượng muốn quảng cáo

– Đăng nhập vào tài khoản Zalo Ads theo link: https://ads.zaloapp.com/WebClient/Home

– Tại màn hình chính, chọn Nhóm đối tượng quảng cáo
Nhóm đối tượng quảng cáo Zalo Ads
– Nhấn chọn nút Upload danh sách số điện thoại.
Tải lên danh sách số điện thoại
– Tải danh sách số điện thoại theo trong phần Tải lên danh sách số điện thoại .
Tải lên danh sách số điện thoại Zalo Ads
– Nhấn Lưu để hệ thống lưu lại trong tài khoản quảng cáo Zalo Ads.

Bước 2: Tạo quảng cáo theo nhóm đối tượng quảng cáo đã lưu.

– Trong màn hình Tạo chiến dịch , nhà quảng cáo chọn loại quảng cáo phù hợp với nhu cầu quảng cáo của doanh nghiệp/ cửa hàng theo đường link: https://ads.zaloapp.com/WebClient/CreateAd/SetupCampaign

– Trong phần Nhóm đối tượng đã lưu , nhà quảng cáo chọn nhóm đối tượng muốn quảng cáo đến.
Nhóm đối tượng đã lưu quảng cáo Zalo Ads
– Sau khi chọn nhóm đối tượng theo danh sách có sẳn, nhà quảng cáo có thể kiểm tra lại tên trong phần Danh sách số điện thoại.
Danh sách số điện thoại
– Nhà quảng cáo đấu thầu giá và số lượng nhấn vào quảng cáo cho quảng cáo của mình.

Giá thầu tối thiểu do hệ thống yêu cầu sẽ phụ thuộc vào số lượng danh sách số điện thoại của nhà quảng cáo nhiều hay ít thì sẽ có những mức giá thầu tối thiểu khác nhau.

Nhà quảng cáo cần đặt giá thầu bằng hoặc cao hơn giá thầu tối thiểu thì hệ thống sẽ chấp nhận.
Đặt giá thầu với gói đấu giá Zalo Ads
– Tạo nội dung và cập nhật hình ảnh cho quảng cáo.
Tạo nội dung và cập nhật hình ảnh cho quảng cáo Zalo Ads
– Nhấn chọn nút Lưu và Gửi duyệt để quảng cáo được gửi đến BQT Zalo Ads duyệt.

Hãy truy cập trang http://ads.zalo.me ngay hôm nay để tạo quảng cáo theo danh sách khách hàng có sẳn. Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng email về địa chỉ ads@zaloapp.com