Zalo Ads Qualified Professionals

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC
Nguyễn Quang Vinh

Zalo Ads Qualified Professional

Giấy chứng nhận Zalo Ads Qualified Professional được cấp cho các cá nhân như một sự công nhận về kiến thức và kỹ năng của họ liên quan đến các giải pháp quảng cáo trên hệ thống Zalo.

Nguyễn Quang Vinh

ZAD00711046

16/12/2017

15/12/2018

Quảng cáo Zalo Ads

Quản lý Zalo Shop