Tính năng thiết lập tin nhắn phản hồi nhanh dùng để phản hồi nhanh khi khách hàng hỏi về sản phẩm, giảm thời gian chờ đợi và tăng mức độ tương tác.

Để cài đặt tin nhắn phản hồi nhanh cho sản phẩm, chủ cửa hàng/doanh nghiệp làm theo các bước như bên dưới.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Official Account (OA) và chọn tính năng Cửa hàng.

Bước 2: Chọn phần Thiết lập phản hồi nhanh cho tất cả những sản phẩm của tài khoản OA.

Thiet lap phan hoi nhanh

Bước 3: Chỉnh sửa nội dung tin nhắn nhanh gửi đến khách hàng.

Chủ cửa hàng/doanh nghiệp có thể nhấn vào Tùy chỉnh nội dung tin nhắn để thêm các trường tự động vào tin nhắn: tên khách hàng, tên sản phẩm, giá sản phẩm, mã sản phẩm, tên OA, địa chỉ (thông tin địa chỉ đã được thiết lập trong Thông tin tài khoản).

(*) Lưu ý: Chủ cửa hàng/doanh nghiệp nên tùy biến nội dung riêng phù hợp với ngành nghề cung cấp để tăng tương tác với khách hàng.

Chinh sua noi dung tin nhan phan hoi nhanh zaloChỉnh sửa nội dung tin nhắn nhanh với các trường tự động của hệ thống.

Bước 4: Thiết lập Thời gian áp dụng cho tin nhắn phản hồi nhanh của bạn. Bạn có thể áp dụng tin nhắn theo thời gian trong ngày, theo từng ngày trong tuần, hoặc thiết lập tin nhắn phản hồi cho 1 khoản thời gian nhất định.

Tuy chinh thoi gian ap dung tin nhan phan hoi nhanh ZaloTùy chỉnh thời gian áp dụng cho hệ thống gửi tin nhắn phản hồi nhanh

Chủ cửa hàng/ doanh nghiệp có thể thiết lập nhiều Thời gian áp dụngkhác nhau (thời gian trưa, thời gian tối, thời gian khuya).

Them thoi gian ap dung tin nhan phan hoi nhanh ZaloThiết lập nhiều thời gian khác nhau giúp chủ cửa hàng/ doanh nghiệp linh hoạt và thuận tiện hơn

Bước 5: Nhấn vào nút Lưu để lưu lại thiết lập và nhấn bật tính năngtin nhắn nhanh.

Tin nhan phan hoi nhanh zalo

————

Minh họa tin nhắn phản hồi nhanh trên điện thoại của khách hàng.

Tin nhan phan hoi nhanh Zalo