1. Thời gian diễn ra chương trình:

Bắt đầu từ 00:01 ngày 13/08/2018 đến 23:59 ngày 07/10/2018.
2. Địa bàn phạm vi chương trình:

Toàn quốc.
3. Điều kiện tham gia
– Tất cả nhà quảng cáo đã xác nhận tài khoản hợp đồng trực tuyến tại trang web https://ads.zaloapp.com và nạp tiền – chi tiêu vào hệ thống quảng cáo Zalo Ads loại hình quảng cáo sản phẩm và quảng cáo bài viết trong thời gian diễn ra chương trình.
– Nhà quảng cáo nạp tiền vào hệ thống quảng cáo Zalo Ads qua các hình thức: Visa/ Master, ATM, chuyển khoản được hệ thống ghi nhận tham gia chương trình.
– Không giới hạn số lần thực hiện giao dịch, số tiền nạp và số tiền chi tiêu vào hệ thống quảng cáo.
4. Quy định về giao dịch
– Các giao dịch nạp tiền của nhà quảng cáo được ghi nhận là Hợp Lệ khi trạng thái nạp tiền phải là “Hoàn Tất” dựa trên hệ thống ghi nhận của Zalo Ads và được cộng vào tài khoản của nhà quảng cáo.
– Các giao dịch chi tiêu của nhà quảng cáo được ghi nhận là Hợp Lệ khi hệ thống ghi nhận là “Thành Công” và trừ số tiền giao dịch trên tài khoản quảng cáo. Giao dịch trừ tiền đó “Không” có khiếu nại tra soát với đội ngũ Zalo Ads trong thời gian diễn ra chương trình.
5. Cách thức tham gia
– Trong thời gian diễn ra chương trình (1), các nhà quảng cáo truy cập vào landingpage của Chương trình Zalo Ads NOW! Tại đây. Tiến hành đăng ký thông tin tham gia vào chương trình theo yêu cầu.
– Lưu ý, bắt buộc các nhà quảng cáo phải đăng ký tham gia chương trình và nhận được email phản hồi thông báo từ đội ngũ Zalo Ads. Những tài khoản không đăng ký thông tin, không được ghi nhận tham gia vào chương trình và tặng voucher quảng cáo!
– Đối với nhà quảng cáo có thông báo tham gia vào chương trình, nhận ngay sự hỗ trợ miễn phí từ đội ngũ Zalo Ads hướng dẫn sử dụng hệ thống, tạo chiến dịch quảng cáo phù hợp – hiệu quả trong suốt thời gian 60 ngày diễn ra chương trình.
– Các giao dịch phát sinh chi tiêu trên hệ thống trong thời gian diễn ra chương trình (1) được ghi nhận với trạng thái “Thành Công” hàng tuần và không có phát sinh yêu cầu tra soát:
– Tháng 01 (thứ nhất) (i): từ 00:01, 13/08/2018 – 23:59, 09/09/2018

– Tháng 02 (thứ hai) (i): từ 00:01, 10/09/2018 – 23:59, 07/10/2018
– Tất cả nhà quảng cáo thoả mãn điều kiện tham gia (3), có tổng giao dịch chi tiêu trên hệ thống như sau sẽ được tặng voucher quảng cáo:
+ Tổng số tiền CHI TIÊU trên hệ thống loại hình quảng cáo sản phẩm và quảng cáo bài viết trong 01 tháng (i) đạt từ 30.000.000VNĐ (không áp dụng cộng dồn sang tháng tiếp theo). Tặng Voucher quảng cáo trị giá 1.000.000VNĐ vào tài khoản quảng cáo.
+ Tổng số tiền CHI TIÊU trên hệ thống loại hình quảng cáo sản phẩm và quảng cáo bài viết trong 01 tháng (i) đạt từ 50.000.000VNĐ (không áp dụng cộng dồn sang tháng tiếp theo). Tặng Voucher quảng cáo trị giá 3.000.000VNĐ vào tài khoản quảng cáo.
+ Tổng số tiền CHI TIÊU trên hệ thống loại hình quảng cáo sản phẩm và quảng cáo bài viết trong 01 tháng (i) đạt từ 60.000.000VNĐ (không áp dụng cộng dồn sang tháng tiếp theo). Tặng Voucher quảng cáo trị giá 5.000.000VNĐ vào tài khoản quảng cáo.
– Kiểm tra tổng số tiền chi tiêu đã tích luỹ, các nhà quảng cáo truy cập tại đây và chọn khoản thời gian diễn ra chương trình cần kiểm tra.
6. Thời gian trả thưởng voucher quảng cáo
– Các nhà quảng cáo được CHẤP THUẬN tham gia và thoả mãn các điều kiện chương trình được tổng kết, trả thưởng sau khi kết thúc chương trình trong vòng 10 ngày làm việc của mỗi tháng. Voucher quảng cáo được đội ngũ Zalo Ads cộng trực tiếp vào tài khoản quảng cáo đã đăng ký thông tin trước đó.
7. Thể lệ chung
– Voucher quảng cáo nhà quảng cáo nhận được không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc trao đổi mua bán.
– Chương trình chỉ áp dụng cho các nhà quảng cáo, không áp dụng cho các nhà quảng cáo đầu cơ hoặc các hành vi bất chính khác.
– Trường hợp đội ngũ Zalo Ads (Đơn Vị Tổ Chức) phát hiện khách hàng sử dụng các thủ thuật hack, thẻ ảo, mã voucher ảo; số tiền được hưởng khuyến mãi sẽ được huỷ bỏ (thu hồi) không cần phải thông báo đến khách hàng.
– Đội ngũ Zalo Ads (Đơn Vị Tổ Chức) có toàn quyền, một cách tuyệt đối theo quyết định của riêng mình, hủy bỏ. chỉnh sửa hoặc đình chỉ một phần hoặc toàn bộ Thể Lệ hoặc Chương Trình. mà không cần phải thông báo hoặc đưa ra nguyên nhân và sẽ không chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào với người tham gia. Thể Lệ sửa đổi và trình bày lại sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng tải trên website và trang cộng đồng (Zalo Official Account) trên Zalo của Zalo Ads.
– Sau khi đăng tải Thể Lệ được sửa đổi và trình bày lại, việc nhà quảng cáo tham gia tiếp tục tham gia vào Chương Trình sẽ thể hiện sự chấp thuận của người tham gia đối với Thể Lệ sửa đổi và trình bày lại. Đội ngũ Zalo Ads (Đơn Vị Tổ Chức) có quyền loại bỏ bất kỳ người tham gia nào

– Đội ngũ Zalo Ads (Đơn Vị Tổ Chức) sẽ không có bất kì trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc tham gia Chương Trình hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi kỹ thuật hoặc chậm trễ nào liên quan đến việc tham gia Chương Trình.
– Trường hợp Chương Trình bị tạm ngừng hoặc gián đoạn do trường hợp bất khả kháng. Chương Trình có thể bị chấm dứt và Độ ngũ Zalo Ads (Đơn Vị Tổ Chức) sẽ không có bất kì trách nhiệm pháp lý nào đối với các thiệt hại hoặc khiếu nại có thể phát sinh từ việc chấm dứt nêu trên.
– Mọi thắc mắc về chương trình, xin vui lòng chat trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ tại Official Account Zalo Ads. Sau ngày 30/10/2018, mọi thắc mắc hoặc khiếu nại về Chương trình Đội ngũ Zalo Ads (Đơn Vị Tổ Chức) xin phép được không giải đáp.