ZALO SHOP

Giải pháp bán hàng hiệu quả cùng với hơn 70 triệu khách hàng tiềm năng

Zalo OA

Zalo OA là trang thông tin chính thức của doanh nghiệp, nhãn hàng, tổ chức và cộng đồng trên Zalo, với mục đích tương tác, kết nối, truyền tải thông tin và mang lại giá trị cho người dùng Zalo.

Zalo OA cho phép các doanh nghiệp kết nối và tương tác dễ dàng với hàng triệu người dùng Zalo, khai thác tối ưu hiệu quả truyền thông với 3 loại tài khoản chính.

Media Account
TÀI KHOẢN NỘI DUNG

Là loại tài khoản dành cho các Tổ chức – Doanh nghiệp hoặc Cộng đồng có định hướng phát triển về nội dung, cung cấp tin tức mỗi ngày nhằm mang lại giá trị thông tin cho người dùng.

Zalo Shop
TÀI KHOẢN CỬA HÀNG

Là loại tài khoản dành cho các Tổ chức – Doanh nghiệp hoặc Cộng đồng có định hướng phát triển về nội dung, cung cấp tin tức mỗi ngày nhằm mang lại giá trị thông tin cho người dùng.

Service Account
TÀI KHOẢN DỊCH VỤ

Là loại tài khoản dành cho các Tổ chức – Doanh nghiệp hoặc Cộng đồng có định hướng phát triển về nội dung, cung cấp tin tức mỗi ngày nhằm mang lại giá trị thông tin cho người dùng.