KHÓA HỌC ZALO SHOP

Giải pháp bán hàng hiệu quả cùng với hơn 100 triệu khách hàng tiềm năng

Zalo tự hào góp phần cùng bạn tăng trưởng kinh doanh hiệu quả và bền vững. Hãy thường xuyên theo dõi trang Zalo Business để cập nhật những thông tin và kiến thức mới nhất từ Zalo.

Bán hàng trên Zalo Shop

Bài 1: Tổng quan về giao diện mới Zalo Shop Marketplace

Bài 2: Quy định về sản phẩm trên Zalo Shop Marketplace

Bài 3: Một số lỗi thường gặp khi thêm sản phẩm

CÁC HỌC PHẦN TRONG KHÓA HỌC

Bắt đầu với cửa hàng Zalo

Quản Lý cửa hàng Zalo

Bán hàng trên Zalo Shop