KHÓA HỌC ZALO SHOP

Giải pháp bán hàng hiệu quả cùng với hơn 100 triệu khách hàng tiềm năng

BẮT ĐẦU VỚI ZALO SHOP

Bài 1: Tổng quan về Zalo Official Account

Bài 2: Đăng ký tài khoản Official Account

Bài 3: Thiết lập giao diện Cửa hàng OA

Bài 4: Tạo danh mục sản phẩm 

Bài 5: Tạo trang sản phẩm

Bài 6: Nhập và xuất danh sách sản phẩm

Bài 7: Gắn product type cho sản phẩm

Bài 8: Tạo chương trình khuyến mãi

CÁC HỌC PHẦN TRONG KHÓA HỌC

Bắt đầu với cửa hàng Zalo

Quản Lý cửa hàng Zalo

Bán hàng trên Zalo ShopZalo tự hào góp phần cùng bạn tăng trưởng kinh doanh hiệu quả và bền vững. Hãy thường xuyên theo dõi trang Zalo Business để cập nhật những thông tin và kiến thức mới nhất từ Zalo.